09.12.2019 08:30

Výhody pronájmu:

Pokud potřebujeme speciální zařízení...

Od stavebních firem očekávají investoři stále více: efektivnost,  dodržování termínů, využití moderních technologií, úzkou specializaci nebo naopak - komplexnost služeb. Pro splnění těchto rostoucích nároků je nezbytné mít kvalitní technické vybavení, které bývá často velmi drahé. Jeho nákup bývá často obtížný - kromě toho, že musíte investovat velké sumy na jeho pořízení, jeho koupí Vám vznikají i náklady na údržbu. Potřeba najít racionálnější a prospěšnější řešení byla příčinou vzniku naší společnosti.
 
....pronájem je nejlepším řešením!
V naší nabídce najdete každý stroj či zařízení, které budete potřebovat: od strojů pro zemní a výkopové práce, přes zařízení pro betonářské práce či práce na zahradě až po celou řadu ruční mechanizace, elektrocentrál a čerpadel. V našem strojovém parku najdete také lešení, pracovní plošiny, kontejnery, oplocení, mobilní toalety....... Půjčit si stroj od nás se vyplatí pro každého, zda jde o fyzickou osobu, živnostníka či velkou stavební firmu. Výhody pronájmu oproti koupi se projevuje ve všech aspektech!
 
Finanční benefity
 
Žádné náklady na nákup
Pronájem Vám zajistí značné úspory v porovnání s koupí - investicí, takže zlepšíte Váš hospodářský výsledek i cash - flow.
 
Optimální využití potenciálu
Díky pronájmu lehce najdete přesný typ vhodného zařízení které momentálně potřebujete. Široký sortiment zařízení zvyšuje potenciál pro racionální výběr speciálního zařízení pro konkrétní práci.
 
Snížení nákladů na uskladnění
Pronájmem snižujete svoje náklady eliminací potřeby velkých skladovacích prostor, náklady na jejich údržbu, personální vybavení a v neposlední řadě i na ochranu majetku.
 
Organizační výhody
 
Jednoduchost získání zařízení
Díky našemu širokému sortimentu a široké síti poboček můžeme dodat potřebné zařízení zákazníkovi přímo na stavbu v požadovaném termínu.
 
Bezproblémový průběh prací
Našim klientům poskytujeme komplexní profesionální poradenství na projekci strojového parku pro velké projekty. Kromě jiných služeb poskytujeme možnost pronajmout si stroj se strojníkem. Tato možnost Vám zabezpečí profesionální výkon prací, snížení prostojů během zaškolení  vlastního personálu.
 
Formálně - právní výhody
 
Jednodušší kontrola nákladů
Pronájem umožňuje zjednodušení veřejné zakázky. Pronájmem zařízení Vám vznikají jen náklady - nájemné, což se v účetnictví projeví jen jedním dokladem - fakturou. To ulehčuje sledování samotných nákladů na používané zařízení. Zároveň nemusíte řešit problémy s obstarávaním licencí, registrací či jiných dokumentů.